Přístupnost webu

Webová prezentace splňuje Pravidla pro tvorbu přístupného webu, které vydalo Ministerstvo informatiky ČR. Pro publikování informací je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, vzhled stránek je definován pomocí kaskádových stylů CSS. Velikost písma je uvedena v relativních jednotkách, což umožňuje podle potřeby zvětšit písmo v různých internetových prohlížečích. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením (kromě odkazů v navigačním menu).